Keresés az oldalon

Tisztelt Szülők!

A 2016/2017 II. féléves zeneiskolai térítési díjat (6900.- Ft / fő) az iskola pénztárában készpénzben lehet befizetni.

Felhívom a figyelmüket, hogy a bankszámlaszám és az iskola kódszáma 2017.01.01-től megváltozott!

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ PD1001
10032000-00336736-00000000

Átutalás esetén kérem a megjegyzés rovatba beírni a gyermek nevét és az iskola kódszámát: PD1001, valamint az átutalási bizonylatot elküldeni a penzugy@hunyadi.halasztelek.hu email címre.

 

___________________________________________________

 

Tájékoztató a térítési díjakról

Az állami fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben a térítési díjak megállapításának módjáról, a fizetési határidőkről, az igénybe vehető kedvezményekről a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata kiadásáról (továbbiakban: U.) rendelkezik. 

A térítési díjak díjalapja az előző költségvetési évben az alapfokú művészetoktatásra fordított dologi kiadások alapján kerül meghatározásra tankerületi szinten. 

A tanulók számára a díjalapból számított egész tanévi térítési díj az előző tanévben/félévben elért tanulmányi eredményük figyelembe vételével kerül megállapítása.

 

A 18. életévüket be nem töltött tanulók esetében: 

Tanulmányi átlag

Éves térítési díj (Ft)

Féléves térítési díj (Ft)

4,5-5

13.727

6.900

 

 

 

A 18. életévüket betöltött tanulók esetében: 

Tanulmányi átlag

Éves térítési díj (Ft)

Féléves térítési díj (Ft)

4,5-5

41.180

20.600

 

 

 

Amennyiben a tanuló több alapfokú művészeti iskolával is tanulói jogviszonyban áll, az egyikben térítési díj, a másikban tandíj fizetésére kötelezett minden főtárgy, ill. tanszak/művészeti ág esetén.  

A térítési díjak és a tandíjak tanévenként kerülnek megállapításra, és félévenkénti részletekben fizetendőek. 

Az első féléves díj 2016. augusztus 25-ig, a második féléves díj 2017. március 15-ig esedékes. 

Térítési díjmentesség vehető igénybe, ha a tanuló hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a tanuló testi-érzékszervi stb. fogyatékos. Díjkedvezmény vehető igénybe szociális helyzetre tekintettel: ha a törvényes képviselője háztartásában az 1 főre jutó igazolt nettó jövedelem egyenlő vagy kevesebb, mint a legkisebb öregségi nyugdíj 210%-a. A mentességet és a kedvezményt az iskola honlapjáról letölthető kérelem-nyomtatványokon lehet igényelni a megfelelő igazolások csatolásával.

 

Díjmentesség-kérelem  Díjkedvezmény-kérelem és nyilatkozat 

 

A kérelmeket az iskola pénztárában kell benyújtani.

 

A félévi térítési díjat egy összegben az iskola pénztárában  kérjük befizetni a megadott határidőig.

A térítési díj hátralék miatt a tanulói jogviszony megszüntethető. (2011. évi CXC. tv. 53. § (2) bek. h) pontja) 

 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708