Keresés az oldalon

Tisztelt Szülők!

A szolfézs órákon a növendékek az alábbi könyveket használják - egy-egy könyvet több éven keresztül is.

Megvételükre iskolánkban is nyílik lehetőség:

szeptember 20-án 13:00 órától 16: 30-ig a porta melletti aulában.

(Vásárláskor elegendő a növendék évfolyamát jelezni a könyvárusnak.)

Igény esetén októberben is szervezünk könyvárúsítást.

A szolfézs órákra ajánlott könyvek listája évfolyamonként

Előképző I. évfolyam

Csicsergő 1. tankönyv és munkafüzet

Kopogó I. 300 ritmusgyakorlat zeneiskolásoknak előképzőtől a 2. évfolyamig

Előképző II. évfolyam

Csicsergő II. tankönyv és munkafüzet

Kopogó I. 300 ritmusgyakorlat zeneiskolásoknak előképzőtől a 2. évfolyamig

Kodály: 333 olvasógyakorlat

Alapfok I. évfolyam

Margaréta - Zeneismeret a zeneiskolák I. évfolyama számára

Margaréta – szolfézs feladatgyűjtemény I. kötet

Kopogó 1. 300 ritmusgyakorlat zeneiskolásoknak előképzőtől a 2. évfolyamig

Kodály: Válogatott bicíniumok

Kodály: 333 olvasógyakorlat

Alapfok II. évfolyam

Margaréta - Zeneismeret a zeneiskolák 1. évfolyama számára

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat I.-II.

Kopogó I. 300 ritmusgyakorlat zeneiskolásoknak előképzőtől a 2. évfolyamig

Kodály: Válogatott bicíniumok

Alapfok III. évfolyam

Dobszay László: A hangok világa III.

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok I.-II.

Kopogó II. 212 ritmusgyakorlat a harmadiktól hatodik évfolyamig

Kodály: Tricinia

Alapfok IV. évfolyam

Dobszay László: A hangok világa IV.

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok I.-II.

Kopogó II. 212 ritmusgyakorlat a 3-6. évfolyamig

Tisztelt Szülők!

Az első félévre a térítési díjat készpénzben kérjük befizetni az intézmény pénztárában augusztus 22-én 13:00 -17:00 óráig, illetve augusztus 29-én 8:00-12:00 óráig.A térítési díj összege a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK elnöki utasítás (továbbiakban U.) Melléklete 4. §. (1) bekezdés a) pontja figyelembe vételével került megállapításra.

A fizetendő összegről minden zeneiskolás tanuló levélben kap értesítést.

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE  
6-18 év közötti tanulók  
Tanulmányi átlag Féléves díj
4,5-5,0 között 9 100 Ft
4,0-4,4 között 11 000 Ft
3,5-3,9 között 14 600 Ft
3,0-3,4 között 18 300 Ft
2,0-2,9 között 27 400 Ft
elégtelen 36 500 Ft
18-22 év közötti tanulók  
4,5-5,0 között 27 400 Ft
4,0-4,4 között 31 000 Ft
3,5-3,9 között 34 700 Ft
3,0-3,4 között 36 500 Ft
2,0-2,9 között 54 800 Ft
elégtelen 73 000 Ft

A II. félévi díj befizetése 2019. február 1-től lehetséges az iskolai pénztár nyitva tartási idejében. Erről külön értesítést nem küldünk.

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:

-        Csak azokat a tanulókat osztjuk be egyéni és csoportos órákra, akik a megadott határidőig a térítési díjat befizették. (A 2011. évi CXC. tv. 53. § (2) bek. h) pontja szerint térítési díj hátralék miatt a tanulói jogviszony megszüntethető.)

-        A térítési díjat az esetleges tanulói jogviszony-megszűnés esetén sem áll módunkban visszatéríteni.

Amennyiben a tanuló más alapfokú művészeti iskolával is tanulói jogviszonyban áll, a másik iskolában minden főtárgy, ill. tanszak/művészeti ág esetén tandíj fizetésére kötelezett.

Kérelemre a fogyatékos, ill. a hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mentesülnek a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól – a hátrányos helyzetet megállapító jegyzői határozat, ill. szakorvosi igazolás alapján.

A díjmentességet az iskola honlapjáról letölthető kérelem-nyomtatványon lehet igényelni a megfelelő igazolások csatolásával.

Jogorvoslati lehetőség:

Indokolt esetben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park I/A épület 2.em.) igazgatójának címzett, de a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójához benyújtott eljárást megindító kérelemmel lehet élni.

X. Ráckevei Zongorás Találkozón való

színvonalas előadásáért oklevélben részesült Bogdán Gréta 4. évfolyamos zeneiskolás növendékünk. 
Gratulálunk!
 
20180423 213220
 
emlekap rackeve
Iskolánkat idén Tóth-Bartók Emma Dorka - Butkai Lara és Kocsis Milán Dominik- Dubicz Hunor Tamás négykezes páros képviselte.
Felkészítő tanáruk: Ruszányuk Szandra
Gratulálunk a növendékeknek!
20180303 110513

Nagy sikerrel mutatkoztak be a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola fiatal zenészei a tanszaki hangversenyeken. A koncertsorozaton az érdeklődők, a szülők a zenei élményen túl arról is tájékozódhattak, hogy mennyit fejlődtek tanulmányaikban a fiatal muzsikusok. A repetoáron komoly- és könnyűzenei produkciók egyaránt szerepeltek, Bachtól Bye Alexig.

Legtöbben a zongorával ismerkednek az iskola diákjai közül négy zenetanár segítségével. A tanszaki hangversenyeken a zenedarabok eljátszásán kívül mindig találkoztak valami érdekességgel a vendégek. Ruszányuk Szandra tanárnő például nemcsak a diákokat invitálta a színpadra, hanem több szülőt is bevont a közös koncertezésbe. Egy kislány például édesanyja furulya játékát kísérte zongorán, vagy egy másik felállásban egy diák zongorázott, édesanyja gitározott, s még két ismerős fiatal hegedűs is csatlakozott hozzájuk. Volt olyan is, hogy egy énekest kísértek a zeneiskola zongoristái.

Bozsókiné Németi Gabriella zongoratanárnő a közönséget arra kérte, hogy szavazzanak a legjobb zongoristáról, a győztes pedig jutalmat kapott. Kósa Dávid tanár úr kvízjátékkal tette színesebbé a programot, a zeneművekhez, a zeneszerzőkhöz kapcsolódó kérdéseket tett fel a közönségnek, szintén díjazva a nyerteseket. Vaszkó Katalin tanárnő is játékos formában ismertette meg a darabokkal a vendégeket.

A koncertsorozaton Farkas Antónia tanárnő vezetésével bemutatkoztak a gitártanszak növendékei, Babay Béla hegedűtanár irányításával pedig az év elején létrejött, tehát a rövid múltra visszatekintő hegedű tanszak diákjai is.

Dovgomelja Miroszláv tanár úr furulya tanszakos növendékei két csoportban játszottak, a kisebbek zongora kísérettel, a nagyobbak pedig zenei aláfestéssel muzsikáltak. A tanszaki koncert érdekessége volt az elektromos furulya, amellyel sokan most találkoztak először.

A hangversenysorozat zárásaként Perecsényi Zsuzsanna tanárnő ütősei teremtettek nagyszerű hangulatot az iskola koncerttermében, ahogyan tették ezt korábban azok a növendékek is, akiket az ütő tanszakon ettől a tanévtől Györe Csilla tanárnő oktat.

Bozsókiné Németi Gabriella elmondta, hogy nagy odaadással készültek a zenetanárok és a diákok a koncertekre. Egy-egy tanuló produkcióján egyértelműen lemérhető, mennyit gyakorol, amiben nagy szerepe van a gyermekeket buzdító, a zenepedagógusokkal együttműködő szülőknek.

27500662 1432275276883166 8477580137914286355 o

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-24-474-231

OM: 200708