Keresés az oldalon

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2017/18-as tanévre

 

Igénylőlap [LETÖLTÉS]

_____________________________________

// FRISSÍTÉS ALATT!!!

 

Tisztelt Szülők!

 

A 2016/17-es tanévre szóló tankönyvrendeléshez az 5-12. évfolyam tanulói kézhez kapták az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” és a „Nyilatkozat a 2016/2017. évi tankönyvrendeléshez” című nyomtatványokat. A kitöltésükhöz szeretnénk segítséget adni ebben a tájékoztatóban.

 

A tankönyvtámogatás igénylése

Az 5-12. évfolyamokon a következő tanévben nem jár még alanyi jogon az ingyenes tankönyv. Ezt a szülőnek vagy a nagykorú tanulónak kell igényelnie, ha a lapon a)-e) pontban felsorolt feltételek közül valamelyiknek megfelel, illetve 2016. október 1-jén is meg fog felelni.

Az igénylőlapot tollal, olvasható nyomtatott betűvel kérjük kitölteni, értelemszerűen mind a tanulói, mind a szülői adatok esetében. Fontos, hogy a 11 jegyű tanulóazonosítót és a szülőkre vonatkozóan valamely igazoló dokumentum számát ne mulasszák el beírni.

A/ Amennyiben igénybe kívánják venni a normatív kedvezményt, jelöljék meg a jogcímet, amely szerint jár az ingyenesség (csak egyet akkor is, ha több jogcím szerint is járna). Az igazolásokat szeptemberben elég benyújtani úgy, hogy azok 2016 okt.1-jén érvényesek legyenek. Az igénylőlap hátoldalán felsoroltuk az egyes jogcímek igazolásául elfogadható iratokat.

B/ Amennyiben nem jár, vagy nem igénylik a támogatást, abban az esetben is kérjük kitölteni az adatokat, valamint a II. pontban az okot is megjelölni, hogy miért nem veszik igénybe.

Ne feledkezzenek meg aláírni az igénybejelentő lapot a megfelelő helyen (ha igénybe veszik az I. pont végén, ha nem igénylik, a II. pont végén. )

 

Tankönyvrendelés

5-8. évfolyam

A 2016/17. tanévi tankönyvjegyzéken kell Önöknek nyilatkozni arról, hogy megbízzák-e az iskolát a tankönyvek megrendelésével, vagy saját maguk szerzik be.

A következő tanévben az iskola 5., 6., 7., és 8. évfolyamára mozaikos tankönyvcsomagokat rendelt.

Ez a szülőknek azért előnyös, mert így a kiadó bizonyos könyveket ingyen biztosít a tanulóknak, és így a tankönyvcsomag kevesebbe kerül, mintha egyenként összeadnánk a könyvek árát.

(A Nyilatkozaton mindegyik könyv mellett szerepel az ára, mert a könyvek egyenként ennyibe kerülnek.)

5. évfolyamon az angolos csomag 14.878 Ft-ba, a németes csomag 14.850 Ft-ba fog kerülni.

6. évfolyamon az angolos csomag 12.273 Ft, a németes csomag 12.615 Ft.

7. évfolyamon csak angol nyelvet tanulnak, itt 14.148 Ft-ba kerül a teljes tankönyvcsomag.

8. évfolyamon a teljes tankönyvcsomag 14.310 Ft-ba kerül.

Mivel ezek tankönyvcsomagok, nincsen lehetőség a válogatásra belőlük, ezért ha a szülők azt jelölik meg, hogy nem kérik a csomagot, akkor önállóan kell gondoskodniuk az összes tankönyv és munkafüzet megrendeléséről. Nem vonatkozik ez az idegennyelvkönyvekre, értelemszerűen: aki németet tanul, annak csak németes könyvet, aki angolt tanul, annak csak angol nyelvkönyvet fog rendelni az iskola. (Tehát 5-8. évfolyamig a Nyilatkozatot elég az 1.a pontnál kitölteni, hogy az iskola az összes tankönyvet szerezze-e be vagy sem.)

Ha az igen választ húzták alá (az iskola szerzi be a tankönyveket) akkor a 2. pontban nyilatkozzanak az az ingyenességről, és igen válasz esetén (ha igénybe veszik a normatív támogatást) a jogcímről is.

Végül ne feledkezzenek meg az aláírásról.

 

9-12. évfolyam

A gimnázium 9-12. évfolyamára járók az 1.b pontnál tankönyvenként is választhatnak a listából, hogy mely könyveket szerezze be az iskola, mert ezeken az évfolyamokon nincsenek tankönyvcsomagok.

A kitöltött, aláírt nyomtatványokat 2016. április 18-án, hétfőn kérjük visszajuttatni az osztályfőnököknek.

 

A tankönyvek fizetése, kézhez vétele

A könyveket az átvételt követően szeptember 15-ig kell fizetni.

Fizetni a KELLO-tól rendelt könyvekért lehet csekken, illetve a KELLO szülői felületén átutalással vagy elektronikus csekken. (A szülői felület megnyitását a KELLO 2016. április 15-ére ígérte. Honlapunkon értesítjük Önöket, ha több információnk lesz.)

A tankönyvek átvétele az iskolában történik szeptember első napjaiban. A részleteket augusztus végén a honlapon tesszük közzé.

 

Tankönyvnyilatkozat:
(A tankönyvlistában található osztálynevek a következő tanévre vonatkoznak)

5. évfolyam Tankönyvlista és nyilatkozat

6. évfolyam Tankönyvlista és nyilatkozat

7. évfolyam Tankönyvlista és nyilatkozat

8. évfolyam Tankönyvlista és nyilatkozat

9. évfolyam Tankönyvlista és nyilatkozat

10. évfolyam Tankönyvlista és nyilatkozat

11. évfolyam Tankönyvlista és nyilatkozat

12. évfolyam Tankönyvlista és nyilatkozat

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-24-474-231

OM: 200708