Keresés az oldalon

 

 

Általános iskola

 

Gimnázium

 

AMI

 

 

Tájékoztató a felvételi lehetőségről és a beiratkozásra meghatározott időről

Az általános iskola Halásztelek város közigazgatási területén kötelező felvételt biztosító iskola.

Az általános iskolai beiskolázás ideje minden év április hónapja, a pontos időpontja külön központi rendelkezésben kerül meghatározásra.

A tanév közbeni átvételi kérelmeket egyedileg bíráljuk el.

A 9. évfolyamba jelentkezők a középiskolai felvételi eljárás során 25%-ban a jelentkezési lapon feltüntetett tantárgyak 5-8. évfolyamon elért tanulmányi átlaga, 25%-ban a szóbeli felvételi vizsgán elért pontszám, 50%-ban a központi felvételi vizsgán elért pontszámok alapján nyerhetnek felvételt.

Az alapfokú művészeti iskola előképző évfolyamába az általános iskola 1-2. évfolyamos tanulói kérhetik felvételüket. Az alapfokú vagy a továbbképző évfolyamokba a zenei tanulmányok folytatása céljából jelentkezhetnek a tanulók. Saját tanulóink május hónaptól adhatják be a következő tanévre szóló felvételi nyilatkozatokat, más intézményekben megkezdett zenei tanulmányok folytatása céljából a bizonyítvánnyal igazolt befejezett évfolyamokat követő évre kérhetik felvételüket legkésőbb augusztus 31-ig. Beiratkozás legkésőbb a tanév kezdetéig. A tanév közbeni felvételi kérelmeket egyedileg bíráljuk el.

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

A 2016/17-es tanévre engedélyezett osztályok száma:

28

A részletes adatokat itt tekintheti meg.

A 2016/17-es tanévre engedélyezett osztályok száma:

4

A részletes adatokat itt tekintheti meg.

A 2016/17-es tanévben engedélyezett tanszakok:

zeneismeret, zongora, fúvós, vonós, gitár, ütő

A részletes adatokat itt tekintheti meg.

 

Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség és mértéke

 

Az iskolai  étkezés igénybe vételéről és az étkezési térítési díjakról szóló tájékoztató itt olvasható

A zeneiskolai térítési díjakról szóló tájékoztató itt olvasható

 

Az intézmény nyitva tartásának rendje

Az intézmény hétköznapokon 06-20,00 óráig tart nyitva a tanulók, ill. az egyéb használók számára

 

 

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

 

Ünnepek, megemlékezések

  

2016. október 6.         Megemlékezés az aradi vértanúkról (iskolarádió)

2016. október 21.       Megemlékezés október 23-ról (iskolai ünnepség) 

2017. február 23.        Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól

2017. február 24.        Hunyadi-gála

2017. március 10.       Az 1848-as forradalom és szabadságharc nemzeti évfordulója (iskolai

ünnepség)

2017. április 10.          A holokauszt áldozatainak emléknapja(emlékfal, osztályfőnöki, ill.

történelemóra)

2016. június 2.            A nemzeti összetartozás napja (emlékfal)

 

Hagyományos iskolai ünnepeink, rendezvényeink

 

2016. szeptember 01. Ünnepélyes tanévnyitó

2016. október 03.       A zene világnapja alkalmából a zeneiskola tanár-diák

hangversenye

2016. november 18.    Szalagavató a 12. évfolyam számára

2016  nov. 25., dec. 2., dec. 9., dec. 16.  730-8 óráig: a zeneiskolások adventi reggeli muzsikája 

2016. december 16.    18,00 A zeneiskolások karácsonyi hangversenye

2016. december 16.    Intézményi  karácsonyi ünnepély

2017. február 10.        Farsang (felső)

          február 11.        Farsang (alsó)

2017. február 24.        Hunyadi gála

2017. május 5.            A 12. osztályosok ballagása

2017. május 20.          Gyermeknap

2017. június 9.            A 8. osztályosok ballagása

2017. június 15.          Tanévzáró ünnepség

 

Egyéb programok

2016. szeptember 23. DÖK-nap, hollóavatás

2016. október 5-6 vagy 12-13. Papírgyűjtés az SZMK szervezésében

2016. október 28.       15,00-17,00    TÖK-BULI alsó tagozatosoknak (SZMK-szerv.)

                                    17,00-20,00    TÖK BULI felső tagozatosoknak (SZMK-szerv.)

2016. november 12 (szombat). Iskolacsalogató a leendő 1. osztályosoknak

2016. november 18.    Szalagavató ünnepség a 12. évfolyamosok számára:

2016  nov. 25., dec. 2., dec. 9., dec. 16.  730-8 óráig: a zeneiskolások adventi reggeli muzsikája 

2016. december 02.    A DIFER-vizsgálatok befejezése

2016. december 15.18 óra : A zeneiskola karácsonyi koncertje

2017. január 23-tól január 31-ig Tanszaki vizsgakoncertek, a zeneiskolában

2017. január 9—június 1-ig. A tanulók fizikai állapotának mérése az 1-12. évfolyamokon,

és az eredmények rögzítése a NETFIT-rendszerben

2017. május 25-31.     Zeneiskolai vizsgák, alapvizsgák

2017. május 17.          Idegen nyelvi kompetenciamérés a 6., 8. évfolyamon

2017. május 24.          Kompetenciamérés a 6., 8., 10.évfolyamon

2017. június 3.,           Évzáró gálakoncert a zeneiskolában

2017. június 22. 13.00-17.00 és 23. 8.00-13.00 beiratkozás a 9. évfolyamba

 

 

Tanulmányi versenyek

 

 

 

 

 

 Alsó tagozat:

Vers- és verses mesemondó verseny: 

3-4. évf.:         2016.  november 15.

Vers- és verses mesemondó verseny: 

1-2. évf.          2016. november 22. 

Angol versmondó háziverseny:

                        2016. november 23.

Bolyai verseny: 2016. november 11.

Matematika tanulmányi verseny:      

1-2. évf.          2017. február 14. (kedd)

Népdaléneklési verseny:

3-4. évf           2017. január 17           .

1-2. évf.          2017. január 24.

Zrínyi matematika verseny:

                        2017. február 17.

                        (péntek) 14 óra

Nyelvtan helyesírás tanulmányi verseny 2-3-4. évf. 2017. február 21. (kedd)

Kenguru nemzetközi matematika verseny:          2017.március 16. (10,00)

Prózamondó verseny:

34. éf.:             2017. március 28. (kedd)

 Diákolimpia

 Felső tagozat:

Területi angol versmondó verseny:                           2016. december  7.

Kazinczy szépkiejtési verseny:                                  2017. január 10.

Simonyi helyesírási verseny:                                     2016. november 23. 14,00 óra

Zrínyi matematika verseny:                                       2017. február 17. 14 óra

Komplex tanulmányi  verseny:                                   2017. március 29.

Kenguru nemzetközi matematika verseny:

                        2017. március 16. 10,00

Versmondó verseny:                                                  2017. április 11.

Fizikai kísérletek délutánja :                                      2017. április 3.

Kémiai kísérletek délutánja:                          2017. április 4.

Diákolimpia

Gimnázium:

OKTV iskolai fordulók                                  2016. november 7-től

Angol versmondó háziverseny:

            2016. november 23.

Bolyai verseny:                                    2016. november 25.

Területi angol versmondó verseny:               2016. december  7.

Kazinczy szépkiejtési verseny:            2017. január 10.

Zrínyi matematika verseny:

            2017. február 17. 14 óra

Versmondó verseny:                          2017. április 11.

Fizikai kísérletek délutánja:

            2017. április 3.

Kémiai kísérletek délutánja:              2017. április 4.

Diákolimpia  

Zeneiskola

Zongora technikai háziverseny:

                        2017. március 24.

Területi zongora technikai verseny:

                        2017. március 31

Kamaraverseny:

                        2017. április 12.

 

Az intézményi alapdokumentumok

 

 

A szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program, valamint a házirend megtekinthető: Főoldal/Dokumentumok menüpontban

 okt nev munk ped page 001 1

okt nev munk ped page 002 1

okt nev munk ped page 003 1

okt nev munk ped page 004 1

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

2016. évi mérés intézményi összefoglaló elemzése

2015. évi mérés intézményi összefoglaló elemzése

2014. évi mérés intézményi összefoglaló elemzése

2013. évi mérés intézményi összefoglaló elemzése

2012. évi mérés intézményi összefoglaló elemzése

2011. évi mérés intézményi összefoglaló elemzése

2010. évi mérés intézményi összefoglaló elemzése

2009. évi mérés intézményi összefoglaló elemzése

A részletes eredményekről innen tájékozódhat:

https://www.kir.hu/okmfit/

(A fenti honlapcímet a keresőbe másolva keresheti fel az oldalt. A kiválasztott mérésre klikkelés után elegendő az indító oldalon az intézmény OM azonosítóját /200708/ beírni).

 
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok  Az adatokat itt tekintheti meg. Az adatokat itt tekintheti meg.  
Az érettségi vizsgák átlageredményei   Az adatokat itt tekintheti meg.  
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei Az adatokat itt tekintheti meg. Az adatokat itt tekintheti meg.  
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Az adatokat itt tekintheti meg. Az adatokat itt tekintheti meg.  
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei A követelményeket itt tekintheti meg. A követelményeket itt tekintheti meg.  
A tanulmányok alatti vizsgákról Az adatokat itt tekintheti meg. Az adatokat itt tekintheti meg.  
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvételt, Az adatokat itt tekintheti meg. Az adatokat itt tekintheti meg. Az adatokat itt tekintheti meg.
Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket, Az adatokat itt tekintheti meg. Az adatokat itt tekintheti meg. Az adatokat itt tekintheti meg.
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai     Az adatokat itt tekintheti meg.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás     Az adatokat itt tekintheti meg.

 

(Egyes dokumentumok feltöltése folyamatban!)

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708