Keresés az oldalon

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2019/2020 tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.

A szeptember havi díjat 2019. augusztus 22-én és 26-án kell befizetni!

2019/2020 -as tanévben a térítési díj befizetésének időpontjai a következők:

Befizetés napjai és időpontja - Utalás -Étkezési időszak
augusztus 22;26 8:00 – 17:00; 2019.08.22-26; szeptember
szeptember 09;12 8:00 – 17:00; 2019.09.09-13;október
október 07.;10 8:00 – 17:00; 2019.10.07-11; november
november 07;11 8:00 – 17:00; 2019.11.07-12; december
december 9;12 8:00 – 17:00; 2019.12.09-13; január
január 09;13 8:00 – 17:00; 2020.01.09-14; február
február 10;13 8:00 – 17:00; 2020.02.10-14; március
március 09;12 8:00 – 17:00; 2020.03 09-13; április
április 09;13 8:00 – 17:00; 2020.04.09-14; május
május 11;14 8:00 – 17:00; 2020.05.11-15; június
 

Az étkezés első igénylésekor a következő nyomtatványokat kell a hivatal pénztárában

2019. augusztus 16.-áig leadni! Azoknak is le kell adni, akik eddig is étkeztek!

Kedvezményre jogosultság esetében:

1.      Étkezést megrendelő nyomtatvány

2.      A kedvezményre jogosultságról szóló nyilatkozatot (8. melléklet a 328/2011. Korm.r.)

3.       A kedvezményre jogosultság igazolása

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy a kedvezményre jogosító igazolásokat minden tanév elején újra be kell nyújtani mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt. A szülő/gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100%-os térítési díjat kell megfizetnie.

 

Teljes térítési díj fizetése esetében:

1.      Étkezést megrendelő nyomtatvány

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése – a hivatalban, a pénzügyi irodán 3 napon belül szíveskedjenek jelezni.

Az étkezés igénybe vételén módosítani, vagy lemondani: tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig lehet az Étkezés módosítása nyomtatványon, amelyet a hivatal pénztárában kell leadni. Az alkalmi lemondásokat (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) az iskola titkárságán (24/474-231; 0620/421-5755) kell előzetesen bejelenteni.

Étkezést módósító nyomtatvány

Nyomtatványok átvehetők az iskola pénztárában, hivatal pénztárában vagy letölthetők a http://hunyadi.halasztelek.hu honlapról is.

KÉRJÜK az időpontok pontos betartását!

Térítési díj befizetésével kapcsolatos információk: 24/517-260/131—es mellék.

Köszönöm együttműködését!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708