Keresés az oldalon

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2018/2019. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.

A szeptember havi díjat 2018. augusztus 23-án és 27-én kell befizetni!

2018/2019. tanévben a térítési díj befizetésének időpontjai a következők:

Befizetés napjai Beszedés időpontja Utalás Étkezési időszak
augusztus 23;27 7:30 – 17:00 2018.08.23-28 szeptember
szeptember 10;13 7:30 – 17:00 2018.09.10-14 október
október 08.;11 7:30 – 17:00 2018.10.08-12 november
november 08;12. 7:30 – 17:00 2018.11.08-13 december
december 10;13 7:30 – 17:00 2018.12.10-14 január
január 07;10 7:30 – 17:00 2019.01.07-11 február
február 07;11 7:30 – 17:00 2019.02.07-12 március
március 07;11 7:30 – 17:00 2019.03.07-12 április
április 08;11 7:30 – 17:00 2019.04.08-12 május
május 09;13 7:30 – 17:00 2019.05.09-14 június

Az étkezés első igénylésekor a következő nyomtatványokat kell a hivatal pénztárában 2018. augusztus 17.-éig leadni!

Kedvezményre jogosultság esetében:

  1. Étkezést megrendelő nyomtatvány
  2. A kedvezményre jogosultságról szóló nyilatkozatot (8. melléklet a 328/2011. Korm.r.)
  3. A kedvezményre jogosultság igazolása

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy a kedvezményre jogosító igazolásokat minden tanév elején újra be kell nyújtani mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt. A szülő/gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100%-os térítési díjat kell megfizetnie.

Teljes térítési díj fizetése esetében:

  1. Étkezést megrendelő nyomtatvány

 

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése – a hivatalban, a pénzügyi irodán 3 napon belül szíveskedjenek jelezni.

Az étkezés igénybe vételén módosítani, vagy lemondani: tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig lehet az Étkezés módosítása nyomtatványon, amelyet a hivatal pénztárában kell leadni. Az alkalmi lemondásokat (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) az iskola titkárságán (24/474-231; 0620/421-5755) kell előzetesen bejelenteni.

Nyomtatványok átvehetők az iskola pénztárában, hivatal pénztárában vagy letölthetők a http://hunyadi.halasztelek.hu honlapról.

Térítési díj befizetésével kapcsolatos információk: 24/517-260/131—es mellék.

Köszönöm együttműködését!


Dokumentumok:

- Étkezést megrendelő nyomtatvány

- Étkezés megrendelésének módítása nyomtatvány

- A kedvezményre jogosultságról szóló nyilatkozat (8. melléklet a 328/2011. Korm.r.)

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708