Keresés az oldalon

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2017/2018. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.

A szeptember havi díjat 2017. augusztus 21-én és 24-én kell befizetni!

2017/2018. tanévben a térítési díj befizetésének időpontjai a következők:

Befizetés napjai Beszedés időpontja Utalás Étkezési időszak
augusztus 21; 24 7:30 – 17:00 2017.08.21.-25. szeptember
szeptember 11. , 14. 7:30 – 17:00 2017.09.11.-15. október
október 09., 12. 7:30 – 17:00 2017.10.09.-13. november
november 09., 13. 7:30 – 17:00 2017.11.09.-16. december
december 07., 11. 7:30 – 17:00 2017.12.07.-14. január
január 08., 11. 7:30 – 17:00 2018.01.08.-12. február
február 08., 12. 7:30 – 17:00 2018.02.08.-15. március
március 08., 12. 7:30 – 17:00 2018.03.08.-14. április
április 09., 12. 7:30 – 17:00 2018.04.09.-12. május
május 10.,14. 7:30 – 17:00 2018.05.10.-17. június

Az étkezés első igénylésekor a következő nyomtatványokat kell a hivatal pénztárában augusztus 17.-éig leadni:

Kedvezményre jogosultság esetében:

 1. Étkezést megrendelő nyomtatvány
 2. A kedvezményre jogosultságról szóló nyilatkozatot (8. melléklet a 328/2011. Korm.r.)
 3. A kedvezményre jogosultság igazolása

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy a kedvezményre jogosító igazolásokat minden tanév elején újra be kell nyújtani mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt. A szülő/gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100%-os térítési díjat kell megfizetnie.

Teljes térítési díj fizetése esetében:

 1. Étkezést megrendelő nyomtatvány

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése – a hivatalban, a pénzügyi irodán 3 napon belül szíveskedjenek jelezni.

Az étkezés igénybe vételén módosítani, vagy lemondani: tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig lehet az Étkezés módosítása nyomtatványon, amelyet a hivatal pénztárában kell leadni. Az alkalmi lemondásokat (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) az iskola titkárságán (24/474-231) kell előzetesen bejelenteni.

Nyomtatványok átvehetők az iskola pénztárában, hivatal pénztárában vagy letölthetők a http://hunyadi.halasztelek.hu honlapról.

Térítési díj befizetésével kapcsolatos információk: 24/517-260/113—as mellék.

Köszönöm együttműködését!

Iskolai étkezés - 2017/18

A gyermekétkeztetést a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a saját fenntartásában működő főzőkonyha útján biztosítja.

Árak gyerekeknek:

                                                                       Teljes térítési díj       50% támogatás esetén

 • a) teljes étkezés (tízórai+ebéd+uzsonna):      498.- Ft                          249.- Ft
 • b) tízórai+ebéd vagy ebéd+uzsonna:              407.- Ft                         204.- Ft
 • c) menza (csak ebéd):                                     307.- Ft                         154.- Ft 

Az étkezés igénylésének menete:

Az étkezés igénybe vételéhez előzetesen (tárgyhót megelőző hónap 25-éig) megrendelőt kell benyújtani az hivatal pénztárában.
A megrendelő nyomtatvány letölthető innen.

Amennyiben a tanuló normatív kedvezményre jogosult, a megrendelővel együtt a jogosultságról kitöltött nyilatkozatot (valamint a jogosultság igazolását) is le kell adnia. A nyilatkozat letölthető innen.

Az étkezés módosítása, végleges lemondása:

Az étkezés módosítására, végleges lemondására minden tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig van lehetőség.
Az étkezést módosító nyomtatvány letölthető innen.

Az étkezés alkalmi lemondása:

Betegség, vagy egyéb program miatt az étkezés lemondása továbbra is az iskola titkárságán történik a 24/474-231-es telefonszámon.

Étkezési kedvezmények:

A tanulók a következő kedvezményeket vehetik igénybe az étkezési térítési díjakhoz:

 100 % kedvezmény (ingyenes étkezés):

 abban az esetben, ha a tanuló

 • részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg Városi az Önkormányzat jegyzője.

50 % kedvezmény:

 abban az esetben, ha az általános iskolai tanuló

 • tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy szakértői bizottság véleménye alapján sajátos nevelési igényű,
 • 3 vagy többgyermekes családban él,
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 • utógondozói ellátásban részesül.

abban az esetben, ha a gimnáziumi tanuló

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A kedvezményekre való jogosultságról az étkezés megrendelésekor nyilatkozni kell. A nyilatkozat letölthető innen.

A nyilatkozattal együtt a megfelelő igazolást is be kell nyújtani.

(Igazolás: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító hatályos határozat, vagy szakértői bizottság véleménye, vagy gyámhatósági határozat. 3 vagy több gyermek esetében elegendő maga a jogosultságról beadott, a gyermekek adataival kitöltött nyilatkozat.)

Igazolás hiányában, vagy a kedvezmény lejárta után csak a teljes térítési díj befizetésével étkezhet a tanuló.

A térítési díjakkal kapcsolatosan a 06-24/517-260-as telefonszám 109-ös mellékén kaphatnak tájékoztatást.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-24-474-231

OM: 200708