Keresés az oldalon

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2020/2021-es tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.

A szeptember havi díjat 2020. augusztus 25-én és 27-én kell befizetni!

2020/2021 -es tanévben a térítési díj befizetésének időpontjai a következők:

Befizetés napjai és időpontja - Utalás - Étkezési időszak
augusztus 25. és 27. 8:00 – 17:00; 2020.08.25-26; szeptember
szeptember 03. és 08. 8:00 - 17:00; 2020.09.03-07; szeptember (pót)
október 06. és 08. 8:00 – 17:00; 2020.10.06-09; október
november 05. és 10. 8:00 – 17:00; 2020.11.05-08; november
december 03. és 08. 8:00 – 17:00; 2020.12.03-07; december
január 05. és 07. 8:00 – 17:00; 2021.01.05-08; január
február 04. és 09. 8:00 – 17:00; 2021.02.04-08; február
március 04. és 09. 8:00 – 17:00; 2021.03.04-08; március
április 06. és 08. 8:00 – 17:00; 2021.04.06-09; április
május 06. és 11. 8:00 – 17:00; 2021.05.06-10; május
június 03. és 08. 8:00 - 17:00; 2020.06.03-08; június

Az étkezés első igénylésekor a következő nyomtatványokat kell a hivatal pénztárában.
2020. augusztus 18.-ig leadni! Azoknak is le kell adni, akik eddig is étkeztek!

Kedvezményre jogosultság esetében:

1. Étkezést megrendelő nyomtatvány
2. A kedvezményre jogosultságról szóló nyilatkozatot (8. melléklet a 328/2011. Korm.r.)
3. A kedvezményre jogosultság igazolása

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy a kedvezményre jogosító igazolásokat minden tanév elején újra be kell nyújtani mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt. A szülő/gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100%-os térítési díjat kell megfizetnie.

Teljes térítési díj fizetése esetében:

1. Étkezést megrendelő nyomtatvány

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése – a hivatalban, a pénzügyi irodán 3 napon belül szíveskedjenek jelezni.

Az étkezés igénybe vételén módosítani, vagy lemondani: tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig lehet az Étkezés módosítása nyomtatványon, amelyet a hivatal pénztárában kell leadni. Az alkalmi lemondásokat (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) az iskola titkárságán (0620/421-5755) kell előzetesen bejelenteni.

Étkezést módósító nyomtatvány

Nyomtatványok átvehetők az iskola pénztárában, hivatal pénztárában vagy letölthetők a http://hunyadi.halasztelek.hu honlapról is.

KÉRJÜK az időpontok pontos betartását!

Térítési díj befizetésével kapcsolatos információk: 24/517-260/131—es mellék.

Köszönöm együttműködését!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708