Keresés az oldalon

1. Felvételi követelmények:

Központi írásbeli feladatlap megírása magyar nyelvből és matematikából.

A korábbi évek feladatlapjai elérhetőek a www.oktatas.hu oldalon.

2. Tanulmányi területek:

Idegen nyelvi osztály:

 • Tantárgyi kód: 0001
 • A tanítás általános tanterv szerint folyik, emelt óraszámban az idegen nyelvek. Első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: német, orosz vagy spanyol nyelv.
 • A felvehető tanulók maximális létszáma: 30 fő.

        

Informatikai osztály:

 • Tantárgyi kód: 0002
 • A tanítás általános tanterv szerint, emelt óraszámú informatikaoktatással folyik. 11. évfolyamtól választható a matematika, vagy a média profil.
 • Első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: német, orosz vagy spanyol nyelv.
 • A felvehető tanulók maximális létszáma: 30 fő.

Az idegen nyelvek és az informatika oktatása mindkét osztályban tudásszint szerint bontott csoportokban történik.

3. Az intézmény felvételi eljárásának rendje:

A 9. évfolyamba jelentkezők a felvételi eljárás során 50%-ban az általános iskolai tanulmányi eredmények, 50%-ban a központi írásbeli vizsgán elért pontszámok alapján nyerhetnek felvételt.

 • Az eljárás menete:
  Jelentkezési lap benyújtása , amelyhez csatolni kell az alábbiakat:

   a tanulmányi eredményeket igazoló lap az 5-7. évfolyam év végi, valamint a 8. évfolyam félévi eredményeinek feltüntetésével

   a központi írásbeli vizsgán elért eredményeket igazoló pontozólap

 • Részvétel a szóbeli felvételi elbeszélgetésen

Saját tanulóink a pedagógiai programunkban meghatározottak alapján folytathatják tanulmányaikat a gimnáziumunkban.

A felvételi eljárással kapcsolatos időpontok:

Nyílt napok:

2018. november 20-21. 9:00

Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára:

2018. december 7-ig.

A jelentkezési lapot a tanuló az iskola titkárságára kell benyújtania. Jelentkezési lapot a titkárságon, vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról letöltve tud beszerezni:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas

Amennyiben a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az NKT 51.§ (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsgára jelentkezéskor a jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.

Központi írásbeli felvételi vizsga:

2019. január 19. 10:00

A tanulóknak magukkal kell hozniuk a személyazonosságuk igazolására szolgáló dokumentumot: személyi igazolványt vagy diákigazolványt.

A vizsgára nem küldünk külön értesítést. A vizsga helyszínéről, a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a vizsgát megelőző napokban a honlapunkon olvashatnak tájékoztatást: http://www.hunyadi.halasztelek.hu/

Pótló felvételi vizsga:

2019. január 24. 14:00

Csak indokolt esetben, előzetes jelentkezés és megfelelő igazolás alapján vehető igénybe!

A középiskolai jelentkezés határideje:

2019. február 18.

A jelentkezési lapokat a jelentkezőknek legkésőbb a fenti időpontig kell leadniuk, vagy postai úton eljuttatniuk az iskola titkárságára. A központi írásbeli vizsga eredményéről szóló értékelő lap másolatát a jelentkezési laphoz csatolni kell.

Szóbeli felvételi elbeszélgetés:

2019. február 21. – március 4.

A felvételi elbeszélgetés időpontját a honlapunkon tesszük közzé.

4. A jelentkezők rangsorolásának módja:

A felvételi jegyzéket (a felvételizők rangsora) a honlapunkon tesszük közzé 2019. március 18-ig.

A rangsor megállapítása a felvételi összpontszám alapján történik: 50%-ban a hozott pontokat (5-7. évfolyam év vége, 8. félév), 50%-ban a központi írásbeli vizsgán elért pontokat vesszük figyelembe.

A középfokú felvételi eljárás jogszabályi hátteréről, valamint egyéb tudnivalókról az alábbi oldalon tájékozódhatnak:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708