Keresés az oldalon

Ezúton tájékoztatjuk a szülőket, hogy a felvételt nyert tanulók szülei vagy törvényes képviselői személyesen, vagy elektronikus úton is elvégezhetik a beiratkozást.

1. Személyes beiratkozás:

Időpontja:
2020. június 22. 9-18 óráig

2020. június 23. 9-18 óráig
2020. június 24. 9-18 óráig

Helyszín: A épület I. emeleti igazgatói titkárság

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok, adatlapok a honlapunkon elérhetőek lesznek június 15-től. Ezeket előzetesen ki lehet nyomtatni, kitölteni, ezzel rövidül az ügyintézés időtartama. A dokumentumok nyomtatott formában a titkárságon is rendelkezésre állnak, helyben is kitölthetők.

Emellett az alábbi dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz:

• a tanuló személyi vagy születési anyakönyvi kivonata
• a szülő személyi igazolványa
• 8. osztályos év végi bizonyítvány
• lakcímkártya
• TAJ kártya
• NEK adatlap a diákigazolványhoz (később is pótolható)

Amennyiben kérdés merül fel, az alábbi telefonszámon tájékozódhat: 30/284-4484

2. Elektronikus úton történő beiratkozás:

• Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait, dokumentumait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. A középfokú intézmény által meghirdetett időpontig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.
• Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére, és ott kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyet.
Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a - gyermek igazolványai alapján – a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.
Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer legenerálja a beiratkozási nyomtatványokat. A szülő megteheti, hogy az Előnézet gomb segítségével letöltött dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az eÜgyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére.
Elektronikus jelentkezés esetén kérjük, hogy az általános iskolától kapott 8. év végi bizonyítvány elektronikus változatát a szülő mindenképpen töltse fel a KRÉTA eÜgyintézés felületén.

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

Az elektronikus úton történő beiratkozás esetén is csatolni kell azokat az iskola honlapjáról letöltött, kitöltött, aláírt, beszkennelt dokumentumokat, amelyeket a személyes beiratkozáskor is kérünk (adatlap, nyilatkozatok, stb.) Ezek a dokumentumok június 15-től lesznek elérhetőek a honlapon.

Amennyiben kérdés merül fel, az alábbi telefonszámon tájékozódhat: 30/284-4484


A diákigazolvány igénylésének menete:

Igényléséhez NEK adatlap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap) kiállítása szükséges. NEK adatlap igénylés bármelyik okmányirodában kezdeményezhető, ahol a tanuló fényképének és aláírásképének rögzítésére kerül sor. Az igényléshez a szülő/gondviselő, valamint a tanuló megjelenése és személyazonosságuk igazolására alkalmas igazolvány valamint lakcímkártya szükséges.
A NEK adatlapot szintén személyesen vagy elektronikus úton lehet a gimnáziumba eljuttatni.
Személyesen a beiratkozáskor, vagy ügyfélfogadási időben történhet (nyári ügyfélfogadás rendje a honlapon elérhető lesz)
Elektronikus úton az alábbi e-mail címre kérjük küldeni: titkarsag@hunyadi.halasztelek.hu

Amennyiben kérdés merül fel, az alábbi telefonszámon tájékozódhat: 20/421-5755

Beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:

Adatkezelési tájékoztató

Adatlap - (Középiskolai beiratkozás 2020/2021 tanév)

Nyilatkozat - életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat - a házirend tudomásulvételéről

Nyilatkozat - A gyermek törvényes képviseletéről

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708