Keresés az oldalon

Időpont: augusztus 24-25.
Helyszín: Göd
Indulás: hétfőn 7:00-kor találkozó az iskola bejáratánál.
Érkezés: kedden a délutáni órákban az iskola elé, a tanulók értesítik a pontos idejéről a szülőket. Ha valaki nem hoz mobiltelefont, akkor az osztályfőnök értesíti a szülőket.
Étkezés: hétfőn a gyerekek ebédet és vacsorát kapnak.
Este az elmúlt évek hagyományaihoz híven tábortüzet gyújtunk, amelyre a gimnázium tanárai és vezetői közül is meglátogatják a táborozókat néhányan és megismerkednek a tanulókkal. Aki szeretne, hozhat sütögetni valót. Kedden reggelit és ebédet kapnak.
A programok között csapatépítő játékok, kötélpálya, sárkányhajózás, GPS-es nyomkeresés, ügyességi és taktikai játékok szerepelnek, ezért ajánlott a sportos öltözet.
A szállás faházakban lesz, ágyneműt kapunk, törölközőt mindenki hozzon magával.
A tábor teljes ideje alatt az iskola házirendje van érvényben, ezt minden tanuló köteles betartani. A házirend egy példányát a szülők beiratkozáskor megkapták, valamint elérhető az iskola honlapján a dokumentumok között.
Aki a szülői nyilatkozatokat a beiratkozáskor nem töltötte ki, kérem, hogy a mellékelt dokumentumokat kitöltve, aláírva hozza magával. (Az egészségügyi nyilatkozat mindenkinek hiányzik, ezt is ki kell tölteni.)
Amennyiben kérdés, kérés merül fel, keressenek bizalommal bennünket!

Szerényiné Sándorházi Anikó
intézményvezető
30/284-4484

Fülöpné Tóth Henrietta
osztályfőnök, 9.ny

Czimbal Katalin
osztályfőnök, 9.b
Dokumentumok:
- szülői nyilatkozat
- EÜ nyilatkozat
- kirándulás felelősségvállalási nyilatkozat
Tisztelt 9. évfolyamos Szülők, kedves Diákok!

A 9. évfolyamra a nyár folyamán elegendő csak az alapírószereket és 2-3 füzetet (vonalas, kockás, sima) megvásárolni. Az első órákon minden kolléga el fogja mondani, mire lesz szükség. A matematika órán használt számológépről is tájékoztatást kapnak majd a tanulók, milyen funkciókkal ellátott gépet célszerű beszerezni.

Szerényiné Sándorházi Anikó
Ezúton tájékoztatjuk a szülőket, hogy a felvételt nyert tanulók szülei vagy törvényes képviselői személyesen, vagy elektronikus úton is elvégezhetik a beiratkozást.

1. Személyes beiratkozás:

Időpontja:
2020. június 22. 9-18 óráig

2020. június 23. 9-18 óráig
2020. június 24. 9-18 óráig

Helyszín: A épület I. emeleti igazgatói titkárság

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok, adatlapok a honlapunkon elérhetőek lesznek június 15-től. Ezeket előzetesen ki lehet nyomtatni, kitölteni, ezzel rövidül az ügyintézés időtartama. A dokumentumok nyomtatott formában a titkárságon is rendelkezésre állnak, helyben is kitölthetők.

Emellett az alábbi dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz:

• a tanuló személyi vagy születési anyakönyvi kivonata
• a szülő személyi igazolványa
• 8. osztályos év végi bizonyítvány
• lakcímkártya
• TAJ kártya
• NEK adatlap a diákigazolványhoz (később is pótolható)

Amennyiben kérdés merül fel, az alábbi telefonszámon tájékozódhat: 30/284-4484

2. Elektronikus úton történő beiratkozás:

• Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait, dokumentumait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. A középfokú intézmény által meghirdetett időpontig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.
• Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére, és ott kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyet.
Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a - gyermek igazolványai alapján – a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.
Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer legenerálja a beiratkozási nyomtatványokat. A szülő megteheti, hogy az Előnézet gomb segítségével letöltött dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az eÜgyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére.
Elektronikus jelentkezés esetén kérjük, hogy az általános iskolától kapott 8. év végi bizonyítvány elektronikus változatát a szülő mindenképpen töltse fel a KRÉTA eÜgyintézés felületén.

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

Az elektronikus úton történő beiratkozás esetén is csatolni kell azokat az iskola honlapjáról letöltött, kitöltött, aláírt, beszkennelt dokumentumokat, amelyeket a személyes beiratkozáskor is kérünk (adatlap, nyilatkozatok, stb.) Ezek a dokumentumok június 15-től lesznek elérhetőek a honlapon.

Amennyiben kérdés merül fel, az alábbi telefonszámon tájékozódhat: 30/284-4484


A diákigazolvány igénylésének menete:

Igényléséhez NEK adatlap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap) kiállítása szükséges. NEK adatlap igénylés bármelyik okmányirodában kezdeményezhető, ahol a tanuló fényképének és aláírásképének rögzítésére kerül sor. Az igényléshez a szülő/gondviselő, valamint a tanuló megjelenése és személyazonosságuk igazolására alkalmas igazolvány valamint lakcímkártya szükséges.
A NEK adatlapot szintén személyesen vagy elektronikus úton lehet a gimnáziumba eljuttatni.
Személyesen a beiratkozáskor, vagy ügyfélfogadási időben történhet (nyári ügyfélfogadás rendje a honlapon elérhető lesz)
Elektronikus úton az alábbi e-mail címre kérjük küldeni: titkarsag@hunyadi.halasztelek.hu

Amennyiben kérdés merül fel, az alábbi telefonszámon tájékozódhat: 20/421-5755

Beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:

Adatkezelési tájékoztató

Adatlap - (Középiskolai beiratkozás 2020/2021 tanév)

Nyilatkozat - életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat - a házirend tudomásulvételéről

Nyilatkozat - A gyermek törvényes képviseletéről
Tisztelt Szülők, kedves új Hunyadisok!
Az alábbiakban tesszük közzé az egyeztett felvételi jegyzék alapján az egyes tanulmányi területekre felvételt nyert tanulók listáját.
Szívből gratulálunk a sikeres felvételihez! Minden új diákunkat hamarosan levélben is értesítjük a felvételről, illetve néhány további tudnivalóról.
0001 tanulmányi terület felvételi rangsora
0002 tanulmányi terület felvételi rangsora
TISZTELT SZÜLŐK!  KEDVES FELVÉTELIZŐK!

Az ideiglenes felvételi jegyzék a legalább 45 pontot elért jelentkezők OM azonosítóját, illetve jeligéjét tartalmazza.

0001 tanulmányi terület ideiglenes felvételi rangsora
0002 tanulmányi terület ideiglenes felvételi rangsora

A felvételi összpontszámot (azaz az elérhető maximális pontokat) az alábbiak szerint számítottuk ki:
Központi írásbeli : 50 pont
Hozott pontok: 25 pont
Szóbeli: 25 pont

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatal felvételi központjában használt szoftver sajátosságai miatt a középiskolai jelentkezések módosítási időszakában azt a középiskolát célszerű az első helyre, illetve előbbre sorolni, ahová leginkább szeretne bekerülni a felvételiző, függetlenül attól, hogy az adott intézmény „rangsorában” hányadik helyen szerepel. Az előző évek tapasztalatai alapján a férőhelyek számához képest jelentősen hátrébb rangsorolt felvételizők is bejutottak a megjelölt intézmény általuk választott osztályába, hiszen sokan az iskola másik osztályát is megjelölték, illetve az eléjük rangsoroltak közül sokan az intézmények sorrendjében másik iskolát jelöltek meg első helyre.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a módosítási időszakban nemcsak az iskolák, tanulmányi területek sorrendje módosítható, hanem újabb tanulmányi terület is megjelölhető, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában van lehetőség, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg.

A felvehetők listáját (az egyeztetett felvételi jegyzéket) várhatóan április 23-án kapjuk meg az Oktatási Hivataltól, ezt követően közzétesszük azt iskolánk honlapján. A felvételről vagy elutasításról levélben is küldünk értesítést.
Kedves Szülők! Kedves Felvételizők!

A csatolt dokumentumban érhető el a szóbeli felvételi beosztása:

Szóbeli felvételi beosztása

Tisztelt Szülők!

A gimnáziumunkba jelentkezők szóbeli vizsgájának beosztása február 26-ától lesz elérhető iskolánk honlapján. A vizsgák március 3-án kezdődnek. A vizsgabeosztásról levélben nem küldünk értesítést.

A központi írásbeli időpontja: 2020. január 18. 10:00 óra
Kérjük, hogy a vizsgáról való esetleges távolmaradást január 18-án 09:30 óráig jelezni szíveskedjenek. Pótnap (csak alapos indokú és hivatalosan igazolt távollét esetén): 2020. január 23. 14:00 óra. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
A vizsga helyszíne: Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és AMI - 2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50.
Az írásbeli vizsga rendje:
Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga kezdete előtt fél órával jelenjenek meg a helyszínen, hozzanak magukkal személyazonosítására alkalmas (fényképes) igazolványt.
A vizsga egy-egy 45 perces magyar, illetve matematika feladatlap megoldásából áll (köztük 15 perces szünettel).
Az írásbeli vizsga során matematikából csak körző, vonalzó és szögmérő használható. A dolgozatok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.
- (Étel, ital bevihető, amennyiben szükséges.) -
A terembeosztásról a bejáratnál adunk tájékoztatást.
A javított dolgozatok január 28-án 8 és 16 óra között tekinthetők meg az A épület I. emeleti tanári szobában. (A dolgozatokról digitális fénykép készíthető; fénymásolásuk – térítés ellenében – a jelzett időpontban legfeljebb 1 példányban kérhető). A javítással kapcsolatos estleges észrevételeiket a megtekintést követő munkanapon 16 óráig tehetik meg.
Az írásbeli vizsga eredményéről az értékelőlapot február 6-án 8:00 és 16:00 óra között lehet átvenni az iskolában az A épületi tanári szobában. Az értékelőlapot a tanuló is átveheti.
A Kaposvári Egyetem utolsó éves hallgatóinak az előadásában nézhették meg a halásztelki Hunyadi gimnázium 10. és 11. évfolyamon tanuló diákjai a Bánk-misszió című produkciót. De mi is az a Bánk- misszió?

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatójának ötlete nyomán jött létre a Bánk-misszió ezelőtt 2 évvel. Mint neve is sugallja, egyfajta küldetést teljesít, amikor a hosszú és nehéz szöveggel való küzdelem helyett a diákokat egy olyan inspiráló élményben részesíti, mely utat nyit a „nagy nemzeti drámához”. Katona József nyelvezete így jóval érthetőbbé válik a diákok számára. A 60 perces, tanteremben bemutatható verzió rendezője megőrizte az öt felvonásos szerkezetet, nem maradt ki egyetlen szereplő és egyetlen történetszál sem.

Az eredeti művet a gimnáziumban a diákok kötelezően elolvassák, felelnek belőle, majd szép lassan el is felejtik az idő múlásával. Az előadás hatására vitathatatlanul megváltozik a kapcsolatuk ezzel a művel.

A karakterek megelevenedtek, élettel telítődtek a színészek játéka közben, rá kellett jönnünk, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága, és minden tett mögött indokoltság van, mély és emberi küzdelem. A mű tele van összeesküvéssel, szerelemmel, gyötrelmes emberi kapcsolatokkal és intrikával, melyek megértését valóban könnyebbé teszi a mű ily módon való feldolgozása.

Az előadóteremben a színteret körbeültük, így nézhettük több szemszögből a darabot. Minden percben történt valami, mindennek volt jelentése, nem volt olyan, hogy egy mozdulat vagy arckifejezés ne jelentett volna valamit, folyamatosan küldték az üzeneteiket a szereplők. A színpaddá alakult hangversenyterem egyfajta misztikus hangulatot árasztott. Ez köszönhető volt a színészek jelmezeinek, öltözékeinek is. Nagyszerűen használták fel a szereplők jellemzésére a különféle stílusú zenei aláfestéseket, illetve bátran alkalmazták a színdarab közben néhány jelenet hangulatának fokozására, érzékletesebbé tételére.
A rendező célja nem az volt, hogy „megtanítsa” a Bánk bánt, sokkal inkább törekedett arra, hogy a nézők „megérezzék” a művet, és ők is átélhessék a katarzist a darab végén, ami miatt minden művészeti alkotás valójában megszületik.

Hiszem, hogy a diákok ilyen élményekhez juttatása segít majd nekik abban, hogy megálljanak egy-egy pillanatra a hétköznapjaikban, és képesek legyenek rácsodálkozni értő figyelemmel egy-egy színdarabra, műalkotásra, regényre, filmre. Így válik majd a művészet az életük elengedhetetlen részévé, és nem csak kötelező tananyagként marad meg iskolai emlékeikben.

Makkainé F. Éva

  • bank_m_1
  • bank_m_2
  • bank_m_3
  • bank_m_4

Simple Image Gallery ExtendedHeti váltásban magyar, illetve matematika tantárgyból szerda délutánonként 15 órától előkészítő foglakozásokat tartunk. A 8 hetes előkészítő 2019. november 6-án indul.

A részvétel ingyenes.

Helyszín: Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és AMI (Halásztelek, Somogyi Béla u. 50.)

A jelentkezéseket az iskola titkárságán az alábbi telefonszámon fogadjuk: 20/4215755

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708